zybka „poprawa fabryki” czyli dorobienie chłodnicy powietrza w Clio które tego nigdy niemiało, przy okazji turbo zostało wymienione na nowe.Renówka była na hamowni i pokazała wzrost względem serii (80Km/160Nm)